Multidimensionale aanpak bij ademtraining

Onze ademhaling speelt een centrale rol in onze gezondheid. Wanneer je disfunctioneel ademhaalt heeft dat niet alleen invloed op de longen, maar ook op je hart, je spieren en je brein. Bij ademtraining is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor de fysiologische, biochemische, biomechanische en psychologische aspecten van een disfunctionele ademhaling. Niet alleen in de diagnostiek, maar ook in de behandeling.

multidimensionaal ademtraining
Dimensies van de ademhaling

Ademhalingsoefeningen, mindfulness en biofeedback

Een recente wetenschappelijke studie 1 onderzocht de haalbaarheid van een mind-body interventie voor disfunctioneel ademen bij COPD patiënten, waarbij aandacht was voor de verschillende dimensies van de ademhaling. De interventie combineert ademhalingsoefeningen, mindfulness, ETCO2-biofeedback en motiverende counseling om de ademhaling te verbeteren en symptomen zoals kortademigheid te verminderen.

De studie werd uitgevoerd onder 31 deelnemers met COPD en disfunctioneel ademen. De interventie bestond uit wekelijkse sessies van 60 minuten gedurende 10 weken, aangevuld met dagelijkse thuisoefeningen. Het onderzoek toonde aan dat de interventie haalbaar was en dat deelnemers een verbetering van hun ademhalingssymptomen, angstklachten en kwaliteit van leven rapporteerden.

Individuele aandacht bij ademtraining

De studie benadrukt ook de noodzaak van persoonlijke aandacht en aanpassing van de interventie aan de individuele behoeften van de patiënten. De auteurs concluderen dat deze mind-body interventie een veelbelovende aanvulling kan zijn op de conventionele behandeling van COPD en disfunctioneel ademen, en dat verder onderzoek nodig is om de effectiviteit ervan te bevestigen.


Deze multidimensionale manier van werken is ook de wijze waarop ik ademtherapie geef. Met een uitgebreide intake en ademhaling assessment brengen we de verschillende dimensies van je klachten in kaart. Vervolgens gaan we aan de slag met een persoonlijk plan op maat, waarbij ik de manier van werken en het type oefeningen volledig afstem op het individu. Na vijf sessies heb jij niet tools en kennis in handen om zelf verder aan de slag te gaan om je ademhalingspatroon blijvend te veranderen.

  1. Norweg, et al. (2023). Mind–Body Intervention for Dysfunctional Breathing in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Feasibility Study and Lessons Learned. Journal of Integrative and Complementary Medicine.